Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

om TEXTIVAL

Den litterära föreningen Textival har funnits sedan 2007.

Vi arrangerar programserier, festivaler, textmässor, residensprogram, konsthändelser och olika samarbetsprojekt med författaruppläsningar, samtal, kulturdebatt, workshops, utställningar och konstvandringar. Vi besöker och samarbetar med litteraturhus, författarutbildningar, bibliotek, biennaler, konsthallar, festivaler, gallerier och olika kulturaktörer där vi tvärkulturellt strävar efter att skapa nya former för hur, var och när litteratur kan synas och höras.

Till sin form kan Textivals utåtriktade verksamhet beskrivas som nomadisk; vi har ingen fast scen, utan arrangerar i samarbete med en rad olika lokala aktörer på de platser vi besöker. Vi har kontor i Göteborg och i Mollaryd, vilket innebär att en stor del av våra arrangemang förläggs till olika stadsdelar och områden i dessa orter.

Textival verkar för en bred, diversifierad och tillgängliggjord litteraturscen av hög kvalitet i Göteborg och Västra Götaland. Med vår programverksamhet skapar vi sammanhang där aktuella och angelägna frågor i den samtida litteraturen och kulturdebatten får möjlighet att möta ett brett litteraturintresse. Vi verkar i spänningsfältet mellan konst och litteratur och undersöker hur curatoriella och konstnärliga metoder kan tillämpas i nya oväntade rum.

vi som arbetar med textival:

Anna Karlsson –

Programproducent och verksamhetsutvecklare

Styrelseledamot

anna@textival.se

Stina Nilss –

Programproducent, ekonomiansvarig samt projektledare Sjuhärad Text

Kassör

stina@textival.se

Marie Hållander –

Programproducent samt projektledare Sjuhärad Text

Styrelseledamot

marie@textival.se

Sofia Nilsson –

Styrelseledamot

sofia@textival.se

Magnus Bernvik

Styrelseordförande

Joel Valmari

Sekreterare

Följ oss på instagram

Hör av dig till oss

Annons

Blogg på WordPress.com.