Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Program

fauna | 2023

Textival Litteraturfestival Fauna undersöker nomadiskt litteraturens relation till och samtida gestaltning av de rörelser, rötter och relationer som går i dialog med platsers karaktär, röster och historia.

Under festivalen skapar vi nya litterära scener på de platser som format(s), vidgat, rotat och utvecklat staden; för att låta dess politiserande, musikaliska, havsnära fauna möta nya litterära och konstnärliga röster. 

Årets program berör texter, litteratur och konstnärliga uttryck som går i dialog med staden Göteborgs fysiska och abstrakta platsnärvaro; men har också ambitionen att visa på de trösklar som omger den och undersöka möjligheten att vidga det litterära rummets breddgrader för att skapa nya utrymmen för den diversifierade fauna som återfinns däri.

Trycksvärta | Hösten 2022

Under Textivals nya programserie Trycksvärta låter vi lokala förlags röstkodex möta plats och  litterära rum. Under sex kvällar bjuder vi in förlag i Västra Götalandsregionen och dess författare att läsa ur sina verk för allmänheten på den plats där trycksvärta, röst och ord formas till de editerade förlagor som författaren håller i sin hand. 

Programmet startar 18.00 på respektive programpunkt och består dels av presentationer av de inbjudna förlagen. Dels av läsningar av författare utgivna vid förlagen.

Vi vill lyfta de författare, ord och röster som ryms inom förlagens utgivningskatalog, och bidra till att sprida de röster som ryms inom dess lokala litterära landskap.

Sjuhärad text | 2022

Utan synliga landmärken tycks kroppar gå i cirklar

Sjuhärad Text arrangerar och samlar litterära aktörer och intresserade vid evenemang med författarbesök, läsningar och samtal kring poesi, litteratur och text i Sjuhäradsbygden.

Böcker och brygg | 2022

Textival presenterar: Böcker och Brygg – en ny litterär öppen scen på A43!


I samarbete med HDK Valand Litterär Gestaltning, Angereds författarskola, QALAM, Your silence will not protect you och Nordiska skrivarskolan driver Textival den öppna scenen Böcker och Brygg dit elever och personer från desamma bjuds in att framföra läsningar, miniperformance, samtal och utställningar på caféet A43 i Göteborg.

Litteraturens Klassiker | Hösten 2022

Den populära föreläsningsserien Litteraturens Klassiker är ett samarbete mellan Textival och Göteborgs Universitet och består av öppna föreläsningar där en professor, lektor eller doktorand anställd vid GU presenterade aktuell forskning kring ett klassiskt litterärt verk eller person.

Föreläsningsserien förenar aktuell forskning och klassiska tematiska litterära ingångar och bidrar genom att arrangeras på olika platser till att sprida detsamma till såväl allmänheten som den invigde intressenten.

Bar(n)a läsa | 2022-2023

I Textivals program för de yngre besökarna närmar vi oss litteraturen genom kreativitet, skapande och lek. Här kan bokslukare, nyläsare och sagolyssnare kliva in i ett forum där ord, böcker och sagor ges liv genom en rad olika aktiviteter. På Barnens Textival tipsar barnen varandra om böcker – här dansas, skrivs och tecknas nya berättelser och slut.

Alstra | 2022

Textival Litteraturfestival ALSTRA undersöker litteraturens relation till, och samtida gestaltningar av det samvävda maskineri som är det digitala och konstnärliga rummet.

Årets program berör texter, litteratur och aspekter kring vad det digital behovet och premisserna gör för skapande, mottagare och arbetsvillkor; men har också ambitionen att  undersöka dess (o)möjligheter och skapa utrymme för texter gjorda utifrån de binära boksamtal och poetiska plattformar som litteraturen tvingas och vill ingå i.

Annons

Blogg på WordPress.com.