Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

FAuna

Textival Litteraturfestival Fauna undersöker nomadiskt litteraturens relation till och samtida gestaltning av de rörelser, rötter och relationer som går i dialog med platsers karaktär, röster och historia.

Under festivalen skapar vi nya litterära scener på de platser som format(s), vidgat, rotat och utvecklat staden; för att låta dess politiserande, musikaliska, havsnära fauna möta nya litterära och konstnärliga röster. 

Årets program berör texter, litteratur och konstnärliga uttryck som går i dialog med staden Göteborgs fysiska och abstrakta platsnärvaro; men har också ambitionen att visa på de trösklar som omger den och undersöka möjligheten att vidga det litterära rummets breddgrader för att skapa nya utrymmen för den diversifierade fauna som återfinns däri.

Textival Litteraturfestival 2023 arrangeras nomadiskt med en fokuserad kompass på Göteborg den 1-7 maj. Det blir vår fjortonde festival i ordningen och liksom tidigare år rör vi oss på olika platser i Göteborg och runt om i Västra Götaland. Som en platsöverskridande förlängning arrangerar vi också en programserie på platser runtomkring Västra Götaland och i Region Skåne under våren 2023.

Programmet består utav samtal,  läsningar, teater, öppen scen, bokmässa och musik med författare, poeter, kulturskribenter, konstnärer och artister.

översikt Program 2023

Fauna | Litteraturfestival | 2023

Lördag 25 februari
Hässleholms Kulturhus

Textival X Malmötxt
Öppen Scen

Lördag 18 mars
Magasin Norsesund
18.00- 20.00
Textival X Malmötxt

Öppen Scen

Lördag 15 april
Tomelilla
14.00-16.00
Textival X Malmötxt

Öppen Scen

Fredag den 28 april
Ölstugan Tullen, Mölndal
18.00-20.00
Textival X Malmötxt

Öppen Scen

Måndag 1 maj
Crippas Café
18.00-20.00
Öppen scen: Tema politik, kamp, 


Onsdag 3 maj
Bergsjöns kulturhus
16.00-18.00
Öppen Scen: Tema naturlyrik


Torsdag 4 maj 
Göteborgs Naturhistoriska museum
16.00-20.30
Författarprogram


Fredag 5 maj
Göteborgs Dramatiska
19.00-20.00
Teaterföreställning: Tusen år av Gud 


Lördag 6 maj
Göteborgs Naturhistoriska museum
12.00-13.00
Sagolek med mikael Thomasson

Lördag 6 maj
Kulturhuset Kåken
14.00-16.45
Författarprogram


3:ans spårvagn
17.30-18.45
Spårvagnsläsningar

19.00-21.00
Majornas Bryggeri
Samtal & öppen scen Tema musik


Söndag 7 maj
Sjömanskyrkan – Majornas Bokmässa
12.00-12.45
Författarprogram
Gathenhielmska huset 
19.00 – sent
Avslutningsfest & spelning med Rexius Records
 Annons

Blogg på WordPress.com.