Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

RESIDENS

Under 2022 är Textival en av värdarna under det litterära residensprogrammet AIR Litteratur Västra Götaland plats och kultur.

Merima Dizdarević är född 1983 i Jugoslavien (Bosnien och Hercegovina) och bor idag i Malmö. Dizdarević arbetar med en multidisciplinär och flerspråkig konstnärlig praktik och har en masterexamen i litterär gestaltning från HDK Valand. 

Under december är Merima Dizdarević på plats hos Textival som residensstipendiat i Dahlströmska huset i Göteborg.

Debuten Långt från ögat långt från hjärtat (Bonniers, 2022) är en maximalistisk poetisk hybridtext som rör sig fram och tillbaka mellan Hercegovina och norra Sverige, mellan Malmö och Adriatiska havet. Den skildrar ett tillstånd av att vara överallt och ingenstans samtidigt – både här och där, då och nu. Vatten är centralt i boken, som den stora bädden eller graven för allt; det som kan bära allt, ta allt och ge allt. Texterna arbetar samtidigt med det motbjudande och vackra, det smärtsamma och njutningsfulla, med det komplexa i relation till det inordnade, som ett sätt att möjliggöra ett polyfont uttryck. Smärtpunkterna är inlemmade i form och natur, men innebär det att de går att uthärda?

Under residenset kommer Dizdarević arbeta på en ny text; mer information om hennes författarframträdande under residenset kommer inom kort.

AIR LITTERATUR RESIDENS

residensprogram| 2023

Det litterära residensprogrammet AIR Litteratur Västra Götaland etablerades hösten 2015 och har tagit emot både svenska och utländska författare och översättare. Sedan årsskiftet 2019/2020 samordnar Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen arbetet med de litterära författar- och översättarresidensen.
Förvaltningen för kulturutveckling arbetar i enlighet med Kulturstrategi för Västra Götaland, den regionala kulturplanen 2020–2023 och den regionala biblioteksplanen 2020–2023.
 
Litteraturen som konst- och kulturområde gynnas av att litterära utövare kan utvecklas och verka i samspel med sina läsare på olika kulturella scener och mötesplatser. Residensvistelserna bidrar till vidgat deltagande, internationalisering, att platsens identitet stärks och ett ökat antal angelägna forum för det offentliga samtalet.


Mer information hittar du på AIR Litteratur Västra Götalands hemsida

Blogg på WordPress.com.